#
Tiêu đề
Tóm tắt
Ngày ký

Quyết định 2006/QĐ-CP ngày 12/12/2017

Thủ tướng Phê duyệt tái cơ cấu Tập đoàn CN Than - Khoáng sản VN giai đoạn 2017-2020

91.2017/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật thi đua khen thưởng

71.2017/NĐ-CP

Nghị định Hướng dẫn quản trị áp dụng Công ty đại chúng

212.2013/NĐ-CP

Nghị định về Điều lệ tổ chức Tập đoàn TKV

89/2008/QĐ-TTg

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển ngành than Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025

1252/CV-KH

Công văn hướng dẫn kế hoạch điều hành sản xuất và tiêu thụ than năm 2008.

530/CV-KH

Công văn hướng dẫn thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh năm 2008 trong công tác bóc đất đá và vận chuyển than.

228/QĐ-KH

Quyết định về việc Quy định về tiến độ, khối lượng, chất lượng than giao cho Tập đoàn.

17/QĐ-HĐQT

Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức tuyển chọn, quản lý và cấp học bổng cho sinh viên trong nước.

3204/QĐ-KHZ

Quyết định về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn các công ty TKV năm 2008.

Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN
           Địa chỉ : Ô số 16 lô B17 KĐT cột 5, cột 8, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh
Tel: (0203) 3518 069 * Fax: (0203) 3518 059 
Email: vantaithuytkv@vnn.vn *** Website:http//vantaithuytkv.vn

Sponsor links (Provided by VIEPortal.net - The web cloud services for enterprises)
Thiết kế web, Thiết kế website, Thiết kế website công ty, Dịch vụ thiết kế website, Dịch vụ thiết kế web tối ưu, Giải pháp portal cổng thông tin, Xây dựng website doanh nghiệp, Dịch vụ web bán hàng trực tuyến, Giải pháp thương mại điện tử, Phần mềm dịch vụ web, Phần mềm quản trị tác nghiệp nội bộ công ty,